Παθήσεις

Γόνατο

Κάκωση έξω πλαγίου συνδέσμου γόνατος

Ο έξω πλάγιος σύνδεσμος LCL), που ονομάζεται επίσης περονιαίος σύνδεσμος FCL, είναι η κύρια δομή στο εξωτερικό τμήμα του γόνατος για να εμποδίσει το γόνατο να ανοίξει. Ο όρος περονιαίος σύνδεσμος (FCL) είναι πιο ανατομικά σωστός, αλλά αυτός ο σύνδεσμος αναφέρεται πιο συχνά ως έξω πλάγιος σύνδεσμος LCL. Από κλινική άποψη, αυτό σημειώνεται αστάθεια σε ραιβότητα. Είναι ένας λεπτός, στρογγυλός, τραχύς σύνδεσμος, ο οποίος διατρέχει από το μηρό μέχρι την πλευρική όψη της κεφαλής της περόνης.

Ένας τραυματισμός LCL μπορεί να συμβεί σε ξαφνικές επιβραδύνσεις-επιταχύνσεις, ένα χτύπημα στο εσωτερικό του γόνατος ή επαφή ή τραυματισμό μη επαφής με υπερέκταση. Μερικές φορές μια ρήξη LCL του γόνατος μπορεί να παραμείνει αδιάγνωστη για αρκετές εβδομάδες πριν ένας αθλητής παρατηρήσει προβλήματα με αστάθεια.

Συμπτώματα μιας ρήξης LCL

  • Ήπια πρήξιμο και πόνος – δεν υπάρχει προφανές βαθύ πρήξιμο στο γόνατο
  • Δυσκολία σταματήματος και αλλαγής κατεύθυνσης
  • Αστάθεια του γονάτου σε πλευρικές κινήσεις

Πολλοί αθλητές σημειώνουν ότι δεν μπορούν να σταματήσουν και να στρίψουν προς την πλευρά όπου έχουν τη ρήξη LCL, εξαιτίας της αίσθησης αστάθειας του γονάτου που μετατοπίζεται πλευρικά. Δυστυχώς, εξαιτίας της ασταθούς φύσης του έξω διαμερίσματος του γόνατος με δύο κυρτές επιφάνειες που αντιτίθενται μεταξύ τους, οι ρήξεις βαθμού III συνήθως δεν επουλώνονται και μπορούν να οδηγήσουν σε περαιτέρω αστάθεια.

Η διάγνωση μιας ρήξης LCL γίνεται μέσω ενός συνδυασμού φυσικής εξέτασης και ακτινογραφικών τεχνικών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι αθλητές θα διαμαρτυρηθούν για μια αίσθηση αστάθειας κυρίως σε εξέταση ραιβότητας.

Οι ακτινογραφίες σε ραιβότητα είναι πολύ χρήσιμες για τον προσδιορισμό της ποσότητας της απόκλισης για να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για πλήρη ή μερική ρήξη και συνιστάται ιδιαίτερα να εκτελεστεί. Μελέτες έχουν αναφέρει ότι μεγαλύτερα από 2,7 χιλιοστά απόκλισης σε σχέση με το υγιές γόνατο  σχετίζονται με πλήρη ρήξη του έξω πλαγίου και πρέπει να γίνει χειρουργική αποκατάσταση.

Θεραπεία σε ρήξη του έξω πλαγίου συνδέσμου

Στην οξεία κατάσταση συνιστάται η χειρουργική αποκατάσταση  του έξω πλαγίου με τη χρήση ενός αυτομοσχεύματος ή αλλομοσχεύματος. Χρησιμοποιούμε σύγχρονες  ανατομικές τεχνικές που αποκαθιστούν την κίνησης και σταθερότητα του γόνατος εμβιομηχανικά. Σε ασθενείς με χρόνιο τραυματισμό, είναι σημαντικό να εκτιμηθεί η συνολική τους ευθυγράμμιση και σταθερότητα. Αν ευρίσκονται σε ευθυγράμμιση με ραιβότητα, υπάρχει πολύ μεγάλος κίνδυνος η αποκατάσταση του έξω πλαγίου να αποτύχει  εάν η ευθυγράμμιση του άξονα του γόνατος δεν είναι η σωστή . Έτσι, χρειάζεται μία ταυτόχρονη οστεοτομία ανοίγματος της κνήμης με συνδυασμένη επέμββαση στον έξω πλάγιο.

Μετεγχειρητικά αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα των επεμβάσεων στον έξω πλάγιο σύνδεσμο είναι εξαιρετικά. Οι ασθενείς που ακολουθούν το πρόγραμμα αποκατάστασης και οι οποίοι εμφανίζουν ευθυγράμμιση στις ακτινογραφίες μπορούν συνήθως να επιστρέψουν σε πλήρη λειτουργία εντός 5-7 μηνών μετά τη χειρουργική επέμβαση.