Παθησεις

Ποδοκνημική – Άκρος πους

Μεσοδακτύλιο νεύρωμα (Νεύρωμα Morton)

Το μεσοδακτύλιο νεύρωμα  (νεύρωμα του Morton) είναι ο ιατρικός όρος για μια επώδυνη κατάσταση στο πρόσθιο πόδι. Ο πόνος συνήθως εμφανίζεται μεταξύ του τρίτου και του τέταρτου δακτύλου, αλλά μπορεί επίσης να συμβεί και μεταξύ του δεύτερου και τρίτου δακτύλου. Η ακριβής αιτία αυτού του προβλήματος δεν είναι ξεκάθαρη. Ορισμένες μελέτες υποδηλώνουν ότι οφείλεται σε οίδημα, ουλές ή μη καρκινικό όγκο σε ένα από τα μικρά νεύρα του ποδιού. Τα συμπτώματα φαίνεται να προκαλούνται από τον ερεθισμό του νεύρου που βρίσκεται στην περιοχή μεταξύ των δακτύλων.

Ανατομία

Ποιο τμήμα του ποδιού εμπλέκεται;

Τα νεύρα του ποδιού διατρέχουν το μπροστινό μέρος του ποδιού μεταξύ των μακρών μεταταρσίων και καταλήγουν στα δάκτυλα. Κάθε νεύρο διαιρείται στο τέλος του μεταταρσίου και συνεχίζει εκατέρωθεν κάθε δακτύλου, δίνοντας αίσθηση σε δύο διαφορετικά δάκτυλα. Το νεύρωμα του Morton εμφανίζεται στο νεύρο λίγο πριν χωριστεί στους δύο κλάδους. Ένα νεύρωμα σχηματίζεται από το πρήξιμο ή την πάχυνση σε αυτό το τμήμα του νεύρου.

Αίτια

Δεν είναι πλήρως κατανοητό γιατί σχηματίζεται ένα μεσοδακτύλιο νεύρωμα. Πιθανότατα, αυτό οφείλεται σε επαναλαμβανόμενο τραυματισμό του νεύρου σε αυτό το σημείο. Πολλές θεωρίες έχουν τεθεί ως προς την αιτία του χρόνιου τραυματισμού, αλλά κανένας δεν έχει αποδειχθεί.

Η πιο συνηθισμένη αιτία του πόνου θεωρείται ο ερεθισμός στο νεύρο. Ο χρόνιος ερεθισμός των νεύρων πιστεύεται ότι προκαλεί στο νεύρο ουλές και πάχυνση δημιουργώντας το νεύρωμα. Πολλοί χειρούργοι των ποδιών θεωρούν ότι το πρόβλημα μπορεί να προκύψει επειδή τα μετατάρσια συμπιέζουν το νεύρο και ο σύνδεσμος που ενώνει τα δύο οστά ερεθίζει ή παγιδεύει το νεύρο. Η παγίδευση του νεύρου θεωρείται ότι οδηγεί στον χρόνιο ερεθισμό και τον πόνο.

Συμπτώματα

Το νεύρωμα συνήθως προκαλεί πόνο στο κάτω μέρος του ποδιού στην ώρα της φόρτισης. Πολλοί άνθρωποι με αυτή την κατάσταση αναφέρουν  μια πόνο σαν κάψιμο  ενώ περπατούν και πολλοί αναφέρουν έντονους πόνους που ακτινοβολούν στα δύο δάκτυλα των ποδιών όπου τελειώνει το νεύρο. Αναφέρεται επίσης οίδημα μεταξύ των δακτύλων, αίσθηση σκληρίας ή αίσθηση ηλεκτρικού ρεύματος  μεταξύ των δακτύλων.

Διάγνωση

Η διάγνωση γίνεται συνήθως μόνο με ιστορικό και με φυσική εξέταση. Οι ακτινογραφίες είναι χρήσιμες μόνο για να βεβαιωθείτε ότι ο πόνος δεν προέρχεται από κάτι άλλο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μια ένεση ξυλοκαΐνης και κορτιζόνης στην περιοχή μπορεί να λειτουργήσει σαν διαγνωστικό τεστ. Αυτή η ένεση  θα πρέπει να οδηγήσει προσωρινά σε μείωση των συμπτωμάτων.

Θεραπεία

Μη χειρουργική θεραπεία

Η θεραπεία ενός μεσοδακτύλιου νευρώματος συνήθως αρχίζει με αλλαγές στη χρήση υποδημάτων. Μερικές φορές η απλή αλλαγή σε πιο ευρύχωρο παπούτσι θα μειώσει ή θα εξαλείψει τα συμπτώματα.. Η σταθερή σόλα μειώνει την ποσότητα τάσης στο μπροστινό μέρος του ποδιού καθώς κάνετε ένα βήμα. Αυτό μειώνει τον βαθμό ερεθισμού στο νεύρο.

Επίσης, μια ένεση ξυλοκαΐνης και κορτιζόνης στην περιοχή μπορεί να βοηθήσει προσωρινά να ανακουφίσει τα συμπτώματα. Αυτό συνήθως έχει βραχύβια αποτελέσματα (ημέρες έως εβδομάδες) και είναι κυρίως χρήσιμο για να βοηθήσει τον ιατρό να κάνει μια διάγνωση.

Χειρουργική επέμβαση

Αν τα συντηρητικά μέτρα αποτύχουν να επιλύσουν τον πόνο, μπορεί να προταθεί χειρουργική επέμβαση. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές προσεγγίσεις για τη χειρουργική αντιμετώπιση του νευρώματος.

Αφαίρεση νευρώματος

Η πιο παραδοσιακή διαδικασία περιλαμβάνει την αφαίρεση του νευρώματος. Δεδομένου ότι το νεύρωμα είναι μέρος του νεύρου, το νεύρο αφαιρείται ή διατέμνεται. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα μόνιμο μούδιασμα στην περιοχή που νευρώνει το νεύρο.

Απελευθέρωση συνδέσμων

Πολλοί χειρούργοι ποδιών πιστεύουν ότι η αφαίρεση του νεύρου ως αρχικής χειρουργικής επέμβασης δεν είναι απαραίτητη. Αυτοί οι χειρουργοί προτείνουν την απελευθέρωση του συνδέσμου μεταξύ των μεταταρσίων η οποία θα μειώσει τη δράση συμπίεσης από τα μετατάρσια και θα αφαιρέσει τον ερεθισμό του νεύρου λόγω του συνδέσμου. Εάν αυτή η χειρουργική επέμβαση αποτύχει, η πιο παραδοσιακή προσέγγιση για την αφαίρεση του νεύρου μπορεί να γίνει αργότερα. Ένα από τα οφέλη αυτής της διαδικασίας είναι ότι δεν υπάρχει μούδιασμα στα δάχτυλα των ποδιών.

Αυτές οι χειρουργικές επεμβάσεις μπορούν να γίνουν είτε υπό γενική αναισθησία,  είτε με περιφερειακή τοπική αναισθησίας. Η χειρουργική επέμβαση γίνεται συνήθως ως διαδικασία εξωτερικών ασθενών, πράγμα που σημαίνει ότι μπορείτε να πάτε σπίτι την ίδια μέρα.

Αποκατάσταση

Μη χειρουργική αποκατάσταση

Οι ασθενείς με νεύρωμα του Morton, μπορούν να ωφεληθούν από τέσσερις έως έξι συνεδρίες φυσικοθεραπείας.Οι θεραπείες βοηθούν στον έλεγχο του πόνου και του οιδήματος. Περιλαμβάνουν υπερήχους, υγρή θερμότητα και μασάζ μαλακών μορίων. Οι συνεδρίες θεραπείας περιλαμβάνουν μερικές φορές ιοντοφόρηση, η οποία χρησιμοποιεί ένα ήπιο ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτή η θεραπεία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για ασθενείς που δεν μπορούν να ανεχθούν ενέσεις.

Οι απλές αλλαγές στα υποδήματά σας μπορεί να σας επιτρέψουν να συνεχίσετε το κανονικό περπάτημα αμέσως. Αλλά πιθανότατα θα πρέπει να μειώσετε τις δραστικότερες δραστηριότητες για αρκετές εβδομάδες για να αφήσετε τη φλεγμονή και τον πόνο να υποχωρήσει.

Χειρουργική αποκατάσταση

Μπορεί να χρειαστείτε πατερίτσες για λίγες ημέρες μετά το χειρουργείο. Το πόδι θα παραμείνει ευαίσθητο για αρκετές ημέρες. Η τομή προστατεύεται με επίδεσμο για περίπου μία εβδομάδα μετά τη χειρουργική επέμβαση. Τα ράμματα αφαιρούνται γενικά σε 10 έως 14 ημέρες.