Υπηρεσίες

Ποδοκνημική – Άκρος πους

Αρθροσκόπηση αστραγάλου

Η αρθροσκόπηση χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση και τη θεραπεία ορθοπεδικών προβλημάτων σε πολλές διαφορετικές αρθρώσεις του σώματος. Η άρθρωση του αστραγάλου είναι μία από τις συχνές αρθρώσεις που πραγματοποιείται η αρθροσκόπηση για την αξιολόγηση και τη θεραπεία προβλημάτων.

Ανατομία

Η άρθρωση του αστραγάλου σχηματίζεται από τη σύνδεση τριών οστών, κνήμη, περόνη και αστράγαλο. Η κορυφή ή θόλος του αστραγάλου αρθρώνεται με την κνήμη ενώ το κάτω μέρος του αστραγάλου αρθρώνεται με την πτέρνα.

Ο έξω πλάγιος (σύμπλεγμα 3 συνδέσμων) σύνδεσμος και έσω- δελτοειδής σύνδεσμος προφέρουν επιπλέον σταθερότητα στην άρθρωση. Η άρθρωση περιβάλλεται από τον αρθρικό θύλακο.

Ο χειρουργός μπορεί με το αρθροσκόπιο να δει τις δομές που είναι μέσα στην άρθρωση του αστραγάλου, συμπεριλαμβανομένων των αρθρικών επιφανειών  της κνήμης, της περόνης, του αστραγάλου και της αρθρικής επένδυσης της άρθρωσης.

Ενδείξεις

Όταν η αρθροσκόπηση του αστραγάλου έγινε για πρώτη φορά διαθέσιμη, χρησιμοποιήθηκε κυρίως για να κοιτάξει μέσα στην άρθρωση του αστραγάλου και να κάνει μια διάγνωση. Σήμερα, η αρθροσκόπηση του αστραγάλου χρησιμοποιείται για να εκτελέσει ένα ευρύ φάσμα χειρουργικών επεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένης της επιβεβαίωσης της διάγνωσης αλλά και:

  • Οστεοχόνδρινες αλλοιώσεις του αστραγάλου
  • αποκατάσταση οστεοχόνδρινων καταγμάτων ή τεμαχίων που έχουν αποκολληθεί
  • καθαρισμό της μετατραυματικής υμενίτιδας
  • πρόσθια έξω πρόσκρουση αστραγάλου
  • αφαίρεση  των πρόσθιων οστεοφύτων όπως στην  πρόσθια πρόσκρουση
  • αφαίρεση τριγώνου οσταρίου από το οπίσθιο διαμέρισμα
  • απομάκρυνση χαλαρών σωμάτων
  • απόξεση  χόνδρου σε συνδυασμό με αρθρόδεση αστραγάλου

Ο κ. Καλλιακμάνης έχει εξειδικευτεί στη διενέργεια αρθροσκόπησης ποδοκνημικής και θα συζητήσει μαζί σας το είδος της βλάβης που έχετε, τη δυνατότητα που υπάρχει να διορθωθεί η βλάβη αυτή με αρθροσκοπική επέμβαση καθώς και το χρονικό διάστημα που θα χρειαστείτε για να επανέλθετε σε φυσιολογικές καθημερινές και αθλητικές δραστηριότητες. Το αρθροσκόπιο επιτρέπει στον χειρουργό να δει και να εκτελέσει λεπτές χειρουργικές επεμβάσεις χρησιμοποιώντας πολύ μικρότερες τομές με αποτέλεσμα μικρότερη βλάβη ιστού στον φυσιολογικό ιστό και επίσπευση της διαδικασίας επούλωσης. Τα αποτελέσματα όμως ακόμη και με μια αρθροσκόπηση αστραγάλου, εξαρτώνται  από το τη βλάβη, τις δυνατότητες διόρθωσης  της και την αποκατάσταση μετά την επέμβαση.

Χειρουργική διαδικασία

Η άρθρωση του αστραγάλου είναι πολύ σφιχτή, με ελάχιστο χώρο μεταξύ της κνήμης και του αστραγάλου. Με την εφαρμογή μικρής έλξης, ο χειρουργός είναι σε θέση να αυξήσει αυτόν τον χώρο και να επιτρέψει στο αρθροσκόπιο να εισαχθεί σε αυτό το διάστημα και να ελέγξει όλη την άρθρωση μέσω της κάμερας και της οθονών τηλεόρασης. Στη συνέχεια ο χειρουργός θα κάνει δύο ή τρία μικρά ανοίγματα στον αστράγαλο, που ονομάζονται πύλες από όπου το αρθροσκόπιο και τα χειρουργικά εργαλεία τοποθετούνται μέσα στον αστράγαλο.

Έχουν αναπτυχθεί πολλά εξειδικευμένα εργαλεία για την εκτέλεση διαφορετικών τύπων χειρουργικών επεμβάσεων χρησιμοποιώντας το αρθροσκόπιο για να δούμε τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της χρήσης των οργάνων. Σήμερα, πολλές χειρουργικές επεμβάσεις που κάποτε απαιτούσαν μεγάλες τομές για τον χειρουργό να δουν και να διορθώσουν το πρόβλημα μπορούν να γίνουν με πολύ μικρότερες τομές. Για παράδειγμα, η απλή αφαίρεση ενός χαλαρού σώματος στον αστράγαλο μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας δύο ή τρεις μικρές τομές 1 εκατοστού. Ο χειρουργός σας μπορεί να αποφασίσει κατά τη διαδικασία ότι το πρόβλημα απαιτεί μια πιο παραδοσιακή ανοιχτού τύπου λειτουργία και να ολοκληρώσει την επέμβαση με ανοιχτή επέμβαση.

Μόλις ολοκληρωθεί η χειρουργική επέμβαση, οι αρθροσκοπικές πύλες και οι χειρουργικές τομές θα κλείσουν με ράμματα ή χειρουργικά συρραπτικά και τοποθετείται επίδεσμος και πολλές φορές και ένας νάρθηκας για την ακινητοποίηση και την προστασία του αστραγάλου. Η αρθροσκόπηση του αστραγάλου γίνεται συνήθως σε εξωτερική βάση, πράγμα που σημαίνει ότι οι ασθενείς πηγαίνουν στο σπίτι την ίδια ημέρα με τη χειρουργική επέμβαση. Πιο πολύπλοκες επεμβάσεις που περιλαμβάνουν οστά και απαιτούν μεγαλύτερες τομές μπορεί να απαιτούν σύντομη παραμονή στο νοσοκομείο μιας ημέρας.

Αποκατάσταση

Η αποκατάστασή σας θα εξαρτηθεί από το είδος της χειρουργικής επέμβασης που προηγήθηκε. Σε γενικές γραμμές, όσο πιο σύνθετη είναι η χειρουργική επέμβαση, τόσο περισσότερο χρειάζεται να ακολουθήσετε ένα πρόγραμμα φυσικοθεραπειών. Μπορεί να μην χρειάζεστε τυπική φυσικοθεραπεία μετά από απλή αρθροσκόπηση ποδοκνημικής και απλά να κάνετε κάποιες απλές ασκήσεις για να αποκτήστε πλήρες εύρος κίνησης και για ενδυνάμωση στο σπίτι σας. Σε πιο σύνθετες επεμβάσεις θα ξεκινήσετε φυσικοθεραπείες τον έλεγχο του πόνου και του οιδήματος μετά από τη χειρουργική επέμβαση. Στη συνέχεια θα ακολουθήσετε πιο εξειδικευμένο πρόγραμμα σύμφωνο με την επέμβαση που έχετε υποβληθεί. Ο χρόνος επιστροφής σας σε δραστηριότητες θα εξαρτηθεί από τη βαρύτητα της επέμβασης που κάνατε και από την πρόοδο και εξέλιξη σας μετεγχειρητικά.