Υπηρεσίες

Ισχίο

Αρθροσκόπηση ισχίου

Η αρθροσκόπηση ισχίου είναι μια μοναδική, ελάχιστα επεμβατική τεχνική ασθενών που χρησιμοποιεί κάμερες οπτικών ινών και μικρά όργανα για τη θεραπεία επώδυνων καταστάσεων ισχίου που παραδοσιακά στο παρελθόν επιδιορθώνονταν με μεγαλύτερες ανοιχτές τομές. Μπορεί να επιτρέψει μια ταχύτερη περίοδο αποκατάστασης, πολύ μικρές τομές-οπές και μια επιστροφή στα επίπεδα αθλητικής δραστηριότητας παρόμοια με αυτά πριν την κάκωση,  που την καθιστούν ιδανική τεχνική για τους αθλητές και τους ηλικίας κάτω των 50 ετών. Υπάρχουν πολλές καταστάσεις που μπορούν να αντιμετωπιστούν αρθροσκοπικά όταν υπάρχει ένδειξη.

Οι ενδείξεις για τη αρθροσκόπηση ισχίου περιλαμβάνουν: ρήξεις του χόνδρου labrum, χαλαρά σώματα, πρόσκρουση του ισχίου (FAI), κροτούν ισχίο, τραύμα αρθρικού χόνδρου, αρθρίτιδα και πόνο ισχίου. Πολλές εξωαρθρικές παθήσεις μπορούν επίσης τα τελευταία χρόνια να προσπελαστούν και να αντιμετωπιστούν με την αρθροσκοπική μέθοδο. Μέσω μικρών εντομών και με τη χρήση κάμερας οπτικών ινών, αυτές οι οδυνηρές καταστάσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα ακόμη και σε εξωτερικούς ασθενείς. Σχετικές αντενδείξεις για αρθροσκόπηση ισχίου περιλαμβάνουν προϋπάρχουσα αρθρίτιδα, παχυσαρκία, λοίμωξη και σύνδρομα περιφερειακού πόνου (π.χ. ινομυαλγία).

Οι υποψήφιοι για αρθροσκόπηση ισχίου μπορεί να είναι:

  • Αθλητές με πόνο ισχίου που σχετίζονται
  • με ρήξεις  labrum +/- FAI
  • Αθλητές με σύνδρομο κροτούντος ισχίου
  • Ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας 35-55 ετών χωρίς σημεία αρθρίτιδας και με πόνο ισχίου και ρήξεις  labrum +/- FAI
  • Ασθενείς χωρίς σημεία αρθρίτιδας με πόνο ισχίου που σχετίζεται την αρθρίτιδα

Η αρθροσκόπηση ισχίου δεν είναι μια κοινή τεχνική, έτσι η εμπειρία των χειρουργών  είναι ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να εξετάσετε. Στην Κλινική μας,  εκτελούνται  αυτές οι διαδικασίες σε τακτική βάση και χειριζόμαστε δεκάδες από αυτές τις περιπτώσεις ετησίως.

Η έρευνα είναι μια σημαντική συνιστώσα, καθώς αυτό μας επιτρέπει να αξιολογήσουμε τις τρέχουσες τεχνικές, να τις τροποποιήσουμε ανάλογα με τα αποτελέσματα των ασθενών και να αναπτύξουμε νέες και καλύτερες τεχνικές για να βελτιώσουμε τον πόνο και τη λειτουργία του ασθενούς.

Ο ιατρός Καλλιακμάνης Άλκης τόσο στην ειδίκευση του στην Πανεπιστημιακή Κλινική Αθηνών, όσο και στην μετέπειτα εκπαίδευση του   (Μετεκπαίδευση σε Hip Arthroscopy as Visitor Doctor at ICATME (Catalan Institute of Traumatology of Sports Medicine) attached to Instituto Universitario Quiron-Dexeus, Barcelona, Spain), μπορεί να σας παρέχει υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες που αφορούν στη διάγνωση και κυρίως στην αντιμετώπιση –συντηρητική και χειρουργική- με τις πλέον σύγχρονες και εξατομικευμένες τεχνικές των παραπάνω παθήσεων. Ετησίως συμμετέχει σε διεθνή συνέδρια και σεμινάρια στα πλαίσια της συνεχούς μετεκπαίδευσης.