Υπηρεσίες

Γόνατο

Θεραπεία οπίσθιου χιαστού συνδέσμου

Τραυματισμοί οπίσθιου χιαστού συνδέσμου

Μη χειρουργική θεραπεία

Εάν τραυματίσατε μόνο τον οπίσθιο σύνδεσμο σας, ο τραυματισμός σας μπορεί να θεραπευθεί αρκετά καλά χωρίς χειρουργική επέμβαση. Ο γιατρός σας μπορεί να συστήσει απλές, μη χειρουργικές επιλογές.

Όταν τραυματιστείτε για πρώτη φορά, η  ανάπαυση, ο πάγος, η  ήπια συμπίεση και η ανύψωση του σκέλους θα επιταχύνουν την ανάρρωσή σας.

Ακινητοποίηση. Ο γιατρός σας μπορεί να συστήσει ένα νάρθηκα για σχετική ακινητοποίηση του γόνατος. Για να προστατεύσετε περαιτέρω το γόνατό σας, μπορεί να σας δοθούν πατερίτσες.

Φυσικοθεραπεία. Καθώς το πρήξιμο μειώνεται, ξεκινάει ένα προσεκτικό πρόγραμμα αποκατάστασης. Οι συγκεκριμένες ασκήσεις θα αποκαταστήσουν τη λειτουργία στο γόνατό σας και θα ενισχύσουν τους μυς που το υποστηρίζουν. Η ενίσχυση του τετρακεφάλου έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί βασικό παράγοντα για την επιτυχή ανάκαμψη.

Χειρουργική θεραπεία

Ο γιατρός σας μπορεί να συστήσει χειρουργική επέμβαση εάν έχετε πολυσυνδεσμικές βλάβες. Αν εκτός από τον οπίσθιο χιαστό σύνδεσμο, έχετε υποστεί ρήξη και σε άλλου συνδέσμους στο γόνατο (πχ οπίσθιας έξω γωνίας, προσθίου χιαστού) τότε η χειρουργική επέμβαση είναι σχεδόν πάντοτε απαραίτητη.

Ανακατασκευή του συνδέσμου. Επειδή με το ράψιμο του συνδέσμου συνήθως αυτός δεν επουλώνεται, ένας κομμένος οπίσθιος χιαστός σύνδεσμος πρέπει να ανακατασκευαστεί. Ο γιατρός σας θα αντικαταστήσει τον κομμένο σύνδεσμο με μόσχευμα. Αυτό το μόσχευμα λαμβάνεται από άλλο μέρος του σώματός σας, ή από άλλο ανθρώπινο δότη ή να χρησιμοποιηθεί συνθετικό μόσχευμα. Μπορεί να χρειαστούν αρκετοί μήνες ώστε το μόσχευμα να ενσωματωθεί και να λειτουργήσει με ασφάλεια.

Η χειρουργική επέμβαση για την συνδεσμοπλαστική του οπίσθιου χιαστού συνδέσμου γίνεται με αρθροσκόπιο με μικρές τομές. Η αρθροσκοπική χειρουργική είναι λιγότερο επεμβατική. Τα οφέλη από λιγότερο επεμβατικές τεχνικές περιλαμβάνουν λιγότερο πόνο από τη χειρουργική επέμβαση, λιγότερο χρόνο στο νοσοκομείο και ταχύτερους χρόνους ανάκαμψης.

Οι πιο προηγμένες τεχνικές προσφέρουν πολύ ικανοποιητικά μετεγχειρητικά αποτελέσματα και βοηθούν τους ασθενείς να επαναλάβουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μετά την αποκατάσταση.

Αποκατάσταση

Ανεξάρτητα της θεραπείας που θα ακολουθήσετε, η αποκατάσταση διαδραματίζει ζωτικό ρόλο για να επιστρέψετε στις καθημερινές και αθλητικές δραστηριότητες. Ένα πρόγραμμα φυσικοθεραπείας θα σας βοηθήσει να ανακτήσετε τη δύναμη και την κίνηση του γόνατος. Αν είχατε χειρουργική επέμβαση, η φυσικοθεραπεία θα ξεκινήσει 1 έως 4 εβδομάδες μετά την επέμβαση.

Το χρονικό διάστημα επιστροφής σας σε καθημερινές δραστηριότητες θα εξαρτηθεί από τη σοβαρότητα του τραυματισμού σας.

Εάν ο τραυματισμός σας απαιτεί χειρουργική επέμβαση, μπορεί να περάσουν αρκετές εβδομάδες πριν επιστρέψετε σε μια εργασία γραφείου – ίσως μήνες εάν η εργασία σας απαιτεί πολλή δραστηριότητα. Η πλήρης ανάκτηση συνήθως απαιτεί 6 έως 12 μήνες.