Υπηρεσίες

Θεραπεία χόνδρινων βλαβών

Αποκατάσταση χόνδρινων βλαβών

Ο αρθρικός χόνδρος είναι ο ομαλός, λευκός ιστός που καλύπτει τα άκρα των οστών στις αρθρώσεις. Ο υγιής χόνδρος στις αρθρώσεις μας διευκολύνει την κίνηση, επιτρέποντας στα οστά κινούνται με ελάχιστη τριβή.

Ο αρθρικός χόνδρος μπορεί να υποστεί βλάβη από τραυματισμό ή φυσιολογική φθορά. Επειδή ο χόνδρος δεν θεραπεύεται καλά, οι γιατροί έχουν αναπτύξει χειρουργικές τεχνικές για την διέγερση της ανάπτυξης νέου χόνδρου ή την αντικατάστασή του. Η αποκατάσταση του αρθρικού χόνδρου μπορεί να ανακουφίσει τον πόνο, να επιτρέψει την καλύτερη λειτουργία και κυρίως μπορεί να καθυστερήσει ή να αποτρέψει την εμφάνιση της αρθρίτιδας.

Οι χειρουργικές τεχνικές για την αποκατάσταση των κατεστραμμένων χόνδρων εξακολουθούν να εξελίσσονται.

Βλάβη χόνδρου

Υαλώδης χόνδρος

Το κύριο συστατικό της επιφάνειας της άρθρωσης είναι ένας ειδικός ιστός που ονομάζεται υαλώδης χόνδρος. Όταν υποστεί βλάβη, η επιφάνεια της άρθρωσης μπορεί να μην είναι πλέον ομαλή. Η μετακίνηση των οστών σε μια σκληρή, κατεστραμμένη επιφάνεια της άρθρωσης είναι δύσκολη και προκαλεί πόνο. Ο κατεστραμμένος χόνδρος μπορεί επίσης να οδηγήσει σε αρθρίτιδα στην άρθρωση.

Ο στόχος των διαδικασιών αποκατάστασης των χόνδρων είναι η διέγερση της ανάπτυξης νέου υαλώδους χόνδρου.

Επιλογή ασθενούς

Οι περισσότεροι υποψήφιοι για την αποκατάσταση αρθρικού χόνδρου είναι νέοι ενήλικες με ένα μόνο τραυματισμό ή βλάβη. Οι ηλικιωμένοι ασθενείς ή αυτοί με πολλές βλάβες σε μία άρθρωση είναι λιγότερο πιθανό να ωφεληθούν από τη χειρουργική επέμβαση.

Το γόνατο είναι η πιο κοινή άρθρωση όπου εμφανίζονται οι χόνδρινες βλάβες και εφαρμόζονται οι τεχνικές αποκατάστασης τους με τον αστράγαλο και τον ώμο να ακολουθούν.

Χειρουργικές τεχνικές

Πολλές τεχνικές για την αποκατάσταση αρθρικού χόνδρου γίνονται αρθροσκοπικά με μικρές εντομές στο δέρμα γύρω από την άρθρωσή σας και εκτέλεση της επέμβασης από αυτές τις τομές. .

Άλλες τεχνικές απαιτούν πιο άμεση πρόσβαση στην περιοχή της βλάβης και απαιτούνται  ανοιχτές τομές.

Μερικές φορές είναι απαραίτητο να αντιμετωπιστούν άλλα προβλήματα στην άρθρωση, όπως τα μηνίσκοι ή συνδεσμικές ρήξεις, όταν γίνεται χειρουργική επέμβαση χόνδρου.

Γενικά, μετά από μια αρθροσκοπική διαδικασία, η αποκατάσταση είναι ταχύτερη και λιγότερο επώδυνη από μια παραδοσιακή, ανοιχτή χειρουργική επέμβαση.

Οι πιο συνηθισμένες τεχνικές για την αποκατάσταση των χόνδρων είναι:

Μικροκατάγματα ή νανοκατάγματα

Τρυπανισμοί

Απόξεση και λείανση του χόνδρου

Αυτόλογη μεταμόσχευση χονδροκυττάρων

Μεταμόσχευση οστεοχόνδρινου αυτομοσχεύματος

Μεταμόσχευση οστεοχονδρικού αλλομοσχεύματος

Μικροκατάγματα

Ο στόχος των μικροκαταγμάτων  είναι να διεγείρει την ανάπτυξη νέου αρθρικού χόνδρου, δημιουργώντας μια νέα αιμάτωση και συνθήκες παραγωγής νέου χόνδρου στο σημείο της βλάβης. Ουσιαστικά μικρές οπές γίνονται στο σημείο της βλάβης, στο οστούν κάτω από το χόνδρο, που ονομάζεται υποχόνδριο οστούν. Σκοπός είναι η νέα αυξημένη παροχή αίματος στην περιοχή που μπορεί να φτάσει στην επιφάνεια της άρθρωσης, φέρνοντας μαζί της νέα κύτταρα που θα σχηματίσουν τον νέο χόνδρο.

Νέες τεχνικές χρησιμοποιούν νανοκατάγματα με πολύ μικρότερη διάμετρο οπών προκαλώντας μικρότερη βλάβη στο υποχόνδριο οστούν.

Είναι από τις πιο καλά μελετημένες διαδικασίες. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο χόνδρος που δημιουργείται είναι κατώτερης ποιότητας από το φυσιολογικό χόνδρο, έχει σχετικά καλή πρόγνωση σε μικρού μεγέθους χόνδρινες βλάβες και τα μακροχρόνια αποτελέσματα είναι από καλά έως μέτρια.

Οι καλύτεροι υποψήφιοι είναι νέοι ασθενείς με μεμονωμένες μικρές βλάβες.

Τρυπανισμοί

Οι τρυπανισμοί, όπως και τα μικροκατάγματα, διεγείρουν την παραγωγή υγιούς χόνδρου. Πολλαπλές οπές γίνονται μέσω της τραυματισμένης περιοχής στο υποχόνδριο οστούν με χειρουργικό τρυπάνι ή σύρμα, αρθροσκοπικά. Είναι λιγότερο ακριβής από τα μικροκατάγματα και η θερμότητα του τρυπανιού μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό στους ιστούς.

Απόξεση

Η απόξεση είναι παρόμοια με τους τρυπανισμούς. ~Με ιδικά εργαλεία απομακρύνεται η φθαρμένη περιοχή χόνδρου και διεγείρεται η υποχόνδρια περιοχή. Γίνεται αρθροσκοπικά.

Αυτόλογη μεταμόσχευση χονδροκυττάρων (ACI)

Το ACI είναι μια διαδικασία σε δύο βήματα, απαιτούνται δηλαδή δύο επεμβάσεις.  Τα νέα κύτταρα χόνδρου αναπτύσσονται και στη συνέχεια εμφυτεύονται στην περιοχή που υπάρχει η βλάβη. Νεότερες τεχνικές μπορούν αν αναπαράγουν και να πολλαπλασιάσουν τα χονδροκύτταρα μέσα στη χειρουργική αίθουσα σε ένα χρόνο, δηλαδή σε μία επέμβαση.

Πρώτον, ο υγρός ιστός χόνδρου απομακρύνεται από μια μη φορτιζόμενη περιοχή του οστού. Αυτό το βήμα γίνεται ως αρθροσκοπική διαδικασία. Ο ιστός που περιέχει υγιή κύτταρα χόνδρου ή χονδροκύτταρα αποστέλλεται στη συνέχεια στο εργαστήριο. Τα κύτταρα καλλιεργούνται και αυξάνονται σε αριθμό για περίοδο 3 έως 5 εβδομάδων.

Στη συνέχεια με μία δεύτερη ανοικτή χειρουργική επέμβαση γίνεται η εμφύτευση των καλλιεργημένων κυττάρων. Η χόνδρινη βλάβη προετοιμάζεται, καλύπτεται με μια μεμβράνη η οποία παραμένει στη θέση της με ειδική κόλλα ινικής και κάτω από τη μεμβράνη εγχέονται τα καλλιεργημένα χονδροκύτταρα.

Το ACI είναι πιο χρήσιμο για τους νεότερους ασθενείς που έχουν μόνο ελαττώματα μεγαλύτερα από 2 cm σε διάμετρο. Το ACI έχει το πλεονέκτημα ότι χρησιμοποιεί τα ίδια τα κύτταρα του ασθενούς. Έχει το μειονέκτημα ότι είναι μια διαδικασία δύο σταδίων που απαιτεί ανοικτή τομή, ενώ χρειάζεται επίσης αρκετές εβδομάδες για να ολοκληρωθεί.

Μεταμόσχευση οστεοχόνδρινου αυτομοσχεύματος

Σε μεταμόσχευση οστεοχόνδρινου αυτομοσχεύματος, ο χόνδρος μεταφέρεται από ένα μέρος της άρθρωσης σε ένα άλλο. Υγιής ιστός χόνδρου – ένα μόσχευμα – λαμβάνεται από μια μη φορτιζόμενη περιοχή του οστού. Το μόσχευμα λαμβάνεται ως κύλινδρος χόνδρου και υποχόνδριου οστού. Στη συνέχεια, τοποθετείται στη θέση της βλάβης, δημιουργώντας μια ομαλή επιφάνεια χόνδρου.

Μπορεί να ληφθεί ένας κύλινδρος χόνδρου ή πολλαπλοί κύλινδροι ανάλογα με το εμβαδό της βλάβης.

Η μεταμόσχευση οστεοχόνδρινου αυτομοσχεύματος χρησιμοποιείται για μικρές βλάβες χόνδρου και αυτό γιατί ότι ο υγιής ιστός χόνδρου μπορεί να ληφθεί μόνο από περιορισμένη μη φορτιζόμενη περιοχή του οστού.

Μεταμόσχευση οστεοχόνδρινου αλλομοσχεύματος

Εάν μια χόνδρινη βλάβη είναι πολύ μεγάλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί αλλομόσχευμα. Ένα αλλομόσχευμα είναι ένα μόσχευμα ιστού που λαμβάνεται από πτωματικό δότη. Αποστειρώνεται, προετοιμάζεται και  ελέγχεται για οποιαδήποτε πιθανή μετάδοση νόσου στο εργαστήριο.

Το αλλομόσχευμα είναι συνήθως μεγαλύτερο από ένα αυτομόσχευμα μπορεί να διαμορφωθεί έτσι ώστε να ταιριάζει με το ακριβές περίγραμμα της βλάβης και τυπικά τοποθετείται μέσω μια μικρής τομής.

Βλαστοκύτταρα και μηχανική ιστών

Η τρέχουσα έρευνα επικεντρώνεται σε νέους τρόπους για δημιουργηθεί  υγιής ιστός χόνδρου. Αυτό ονομάζεται μηχανική ιστών. Παράγοντες ανάπτυξης που διεγείρουν νέο χόνδρο μπορούν να απομονωθούν και να χρησιμοποιηθούν για την πρόκληση νέου σχηματισμού χόνδρου.

Επίσης, διερευνάται η χρήση μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων. Τα μεσεγχυματικά βλαστικά κύτταρα είναι βασικά ανθρώπινα κύτταρα που λαμβάνονται από ζωντανό ανθρώπινο ιστό, όπως μυελό των οστών. Όταν τα βλαστικά κύτταρα τοποθετούνται σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον, μπορούν να δημιουργήσουν κύτταρα τα οποία είναι παρόμοια με τον ιστό ξενιστή.

Η ελπίδα είναι ότι τα βλαστοκύτταρα που τοποθετούνται κοντά σε μια επιφάνεια που έχει υποστεί βλάβη στην άρθρωση θα διεγείρουν την ανάπτυξη του υαλώδους χόνδρου.

Αποκατάσταση

Μετά τη χειρουργική επέμβαση, η άρθρωση πρέπει να προστατεύεται. Εάν η διαδικασία έγινε στο γόνατο ή τον αστράγαλο σας, θα χρειαστεί να περπατάτε με μερική φόρτιση για τις πρώτες εβδομάδες μετά τη χειρουργική επέμβαση.

Η φυσικοθεραπεία θα βοηθήσει στην αποκατάσταση της κινητικότητας στην πληγείσα άρθρωση. Κατά τις πρώτες εβδομάδες μετά τη χειρουργική επέμβαση, μπορείτε να ξεκινήσετε συνεχή θεραπεία παθητικής κίνησης. Καθώς η επούλωση προχωρά, η θεραπεία σας θα επικεντρωθεί στην ενίσχυση της άρθρωσης και των μυών που την υποστηρίζουν. Απαιτούνται αρκετοί μήνες πριν μπορέσετε να επιστρέψετε με ασφάλεια στην αθλητική δραστηριότητα.