Υπηρεσίες

Γόνατο

Πολυσυνδεσμικές βλάβες γόνατος

Θεραπεία

Ο ασθενής με υποψία πολυσυνδεσμικής βλάβης γόνατος χρειάζεται λεπτομερή εξέταση από έμπειρο γιατρό. Ανάλογα με τον τραυματισμό, ο ορθοπεδικός χειρουργός μπορεί να καλέσει άλλους ειδικούς, όπως έναν αγγειοχειρουργό ή έναν μικροχειρουργό.

Σε αντίθεση με τη θεραπεία για ρήξεις μεμονωμένων συνδέσμων, η χειρουργική επέμβαση για πολυσυνδεσμικές βλάβες εκτελείται συχνά αμέσως μετά τον τραυματισμό. Αυτό γίνεται ακόμα κι αν η πρόωρη χειρουργική επέμβαση  δημιουργεί αυξημένο κίνδυνο αρθροΐνωσης (σχηματισμός ουλώδους ιστού στην άρθρωση). Μπορεί να απαιτούνται περισσότερες από μία επεμβάσεις κατά τη θεραπεία πολυσυνδεσμικών βλαβών γόνατος.

Αποτέλεσμα

Τα αποτελέσματα από τη χειρουργική επέμβαση σε πολλαπλούς συνδέσμους δεν είναι τόσο επιτυχή  όσο σε βλάβη του ενός συνδέσμου. Στο παρελθόν, ένας τραυματισμός πολλαπλών συνδέσμων εμπόδισε τους ανθρώπους να επιστρέψουν σε αθλητικές δραστηριότητες. Σήμερα, είναι δυνατό να επιστρέψουν σε αθλητικές δραστηριότητες υψηλού επιπέδου, με πολλές πιθανότητες.